‘หมอกฤษฎ์’ เตือน 12 นักษัตรช่วงไหนเป็นช่วงที่ต้องระวัง

a

มีเกณฑ์ดวงชะตาถึงฆาต! ‘หมอกฤษฎ์’ เตือน 12 นักษัตรช่วงไหนเป็นช่วงที่ต้องระวัง

จากตำราโบราณทั้งไทยและจีน “หมอกฤษฎ์” เตือน 12 นักษัตร ช่วงไหนเป็นช่วงที่ต้องระวัง ช่วงไหนที่มีเกณฑ์จะถึงฆาต ตกวัยมรณะ รู้ไว้เพื่อเตือนตน

สำหรับทั้ง 12 นักษัตร ในปี และอายุใด ที่ตกวัยมรณะ ตกวัยชะตา “ถึงฆาต” หมอกฤษฏ์ บอกไว้ดังนี้ เริ่มกันที่ท่านได้เกิดใน ปีนักษัตรชวด ตามตำราบอกว่ามีเกณฑ์ที่ต้องระมัด

ระวัง ดวงชะตา จะถึงวัยมรณะ ชะตาฆาต หรือดวงตกอย่างหนัก เกิดเรื่องร้าย คือ อายุ 9 ปี 21 ปี 33 ปี 15 ปี 57 ปี 69 ปี 81 ปี 93 ปี และ 94 ปี

สำหรับท่านที่เกิดใน ปีนักษัตรฉลู อายุท่านต้องระมัดระวัง ก็คืออายุ 8 ปี 20 ปี 32 ปี 44 ปี 56 ปี 68 ปี 80 ปี 92 ปี และ 93 ปี

สำหรับท่านที่เกิดใน ปีนักษัตรขาล ช่วงอายุที่ต้องระมัดระวัง จะอยู่ในเกณฑ์วัยมรณะ ชะตาฆาต คืออายุ 7 ปี 19 ปี 31 ปี 43 ปี 55 ปี 61 ปี 79 ปี 91 ปี และ 92 ปี

สำหรับผู้ที่เกิดใน ปีนักษัตรเถาะ ช่วงอายุที่ต้องระมัดระวัง จะอยู่ในเกณฑ์วัยมรณะ ชะตาฆาต คือ อายุ 6 ปี 18 ปี 30 ปี 42 ปี 54 ปี 66 ปี 78 ปี 9 ปี และ 91 ปีครับ


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *